Kinesiologie

Kinesiologie is een therapievorm waarin moderne westerse technieken gecombineerd worden met de eeuwen oude technieken uit de klassieke Chinese geneeskunst.

Het gaat ervan uit dat alle kennis die we hebben en alle ervaringen die we opdoen, in het lichaam worden opgeslagen. Zelfs als we ons een gebeurtenis niet meer bewust herinneren, is die herinnering nog wel in het lichaam aanwezig. Zo kan het gebeuren dat een nare ervaring van lang geleden nu nog invloed heeft op ons gedrag of op onze gezondheid.

Kinesiologie betekent “leer van de bewegingen” en oorspronkelijk had dit betrekking op de studie van spieren en bewegingen van het lichaam. Na meer dan dertig jaar onderzoek en toepassing is kinesiologie uitgegroeid tot een natuurlijk, werkbaar gezondheidssysteem gebaseerd op manuele spiertesten, waarbij de oorspronkelijke “leer der beweging” nog steeds de basis vormt.

Spiertesten

De handmatige spiertest is het meetinstrument van de kinesioloog. Het innerlijk geeft via de spiertest de kinesioloog informatie over de oorsprong of voedingsbodem van iemands onbalansen. Daarbij ontstaat inzicht èn wordt bovendien duidelijk hoe en wanneer deze onbalansen hebben kunnen ontstaan. De kinesioloog zoekt uit wat er nodig is om de balans te herstellen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd. Zodat je je weer beter gaat voelen.

Een kinesiologisch consult kan staan in relatie tot een klacht, een specifiek thema of een doelstelling.

Tijdens het consult worden drie stappen doorlopen:

  • inventariseren
  • behandelen
  • evalueren

Het opgedane inzicht en de meegegeven oefeningen versterken het zelfherstellend vermogen.

Kinesiologie laat zich enerzijds bij ziekten, klachten en na ongevallen succesvol inzetten. Anderzijds als gezondheidspreventie, bij stressmanagement, leer-, concentratie- en prestatieproblemen (zoals burn-out). Persoonlijke groei of de wens naar verandering kunnen ook redenen zijn om naar een kinesioloog te gaan. De kinesioloog werkt volgens de ethische code en heeft een beroepsgeheim.