Zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (VNT), een van de grootste beroepsverenigingen voor natuurgeneeskundige in Nederland. De VNT controleert de kwaliteit van de leden en heeft contacten met een groot aantal zorgverzekeraars. Veel verzekeraars vergoeden behandelingen van VNT-leden geheel of gedeeltelijk. 

Algemene informatie en zorgverzekeraars vind je op de site van de VNT. Op de homepage van de site zie je de zin "VNT overzicht zorgverzekeraars ... ". Je krijgt dan een overzicht van de zorgverzekeraars.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie: RBCZ               


Registratienummer VNT: 07.017
AGB-code therapeut: 90035768 / AGB-code praktijk: 90014647.
Licentienummer RBCZ: 601461R

De VNT is, samen met diverse beroepsverenigingen (NVA, NVKH, NWP, MBOG, Register IFU en ZHONG), aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Hier kunnen patiënten terecht met een klacht over een therapeut van een aangesloten beroepsorganisatie. De KAB kent een gezamenlijke klachtenprocedure.

Tevens heeft de VNT tuchtrecht. Alle leden van de VNT zijn onderworpen aan het Tuchtreglement van de VNT.
Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht. Ook ben ik als VNT-lid aangesloten bij de SCAG (geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg).  

                   VNT02_kleur.jpg                                                          1592014159991025_thumb2.jpg

Informatie verstrekking Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen en beroepscodes/profiel van de VNT. Ook ben ik net als iedere zorgaanbieder in Nederland gehouden aan de Wkkgz, geregeld in de procedure van de klachtenregeling en -functionaris van de VNT/RBCZ, plus de SCAG (geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg). 

Medische Basis Kennis

De zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt dat alle therapeuten, ondanks de bijscholingen die al verplicht waren, de Medische Basis Kennis, voor 1-1-2017, opnieuw moeten doen. Omdat ik graag wil dat mijn cliënten de consulten vergoed blijven krijgen heb ik de opleiding gedaan bij Con Amore. Deze opleiding heb ik met goed gevolg afgerond!!!